You are here:Home >> RESEARCHER

RESEARCHER

Professor and Researcher:

Zhijian CAO

Mingzhou CHEN

Xiangdong CHEN

Xinwen CHEN

Xulin CHEN

Zongqiang CUI

Fei DENG

Qin FANG

Xiangdong FU

Lin GUO

Xuchuan HONG

Wei HOU

Qinxue HU

Zhihong HU

Ke Lan

Wenzhe Ho

Chaoyang LI

Feng LI

Wenxin LI

Yi LIANG

Qingzhen LIU

Yi LIU

Minhua LUOZishu PAN

Daiwen PANG

Ke PENG

Hongbing SHUXiaoping SUN

Bing TANG

Po TIEN

Hualin WANG

Yanyi WANG

Yefu WANG

Bin WEI

Jianguo WU

Yingliang WU

Gengfu XIAO

Huimin YAN

Rongge YANG

Zhanqiu YANG

Lei YIN

Xiaolian ZHANGCongyi ZHENGBo ZHONG

Haibing ZHOU

Xi ZHOU

Ying ZHU 


 

 

 

 

 


Associate Professor

Fang LIU

Yingle LIU

Dong MEM

 Zhongliang ZHENG


Senior Engineer

Sanfu QU

 

 

 


Administrative Staff

Fang LIU

Lei ZHANG

Yan ZHANG

 Ying ZHU


Copyright State Key Laboratory of viral, Wuhan University ©2013 virology.chinalab.gov.cn

State Key Laboratory of Virology(2004DA105204) Wuhan Hubei

TEL:(8627)-68754592 FAX:(8627)-68752592 E-MAIL:klv@whu.edu.cn